April 14, 2021

View all blogs

Blogs

Textmetrics expands text analysis platform to Germany, Belgium, and the United States

De Nederlandse versie vindt u onderaan

 

Arnhem, April 14, 2021 – Textmetrics, a Dutch tech company with a fast-growing, data-driven text analytics platform, is expanding its activities to the German, Belgian and American markets. The main focus is on diversity and inclusion. It is increasingly important for large companies in these countries to make their recruitment texts and job descriptions more accessible and to prevent exclusion based on gender or age.

In the coming months, the company will be running several campaigns to raise awareness about this issue. Vacancy pages and job descriptions of hundreds of companies will be analyzed. The focus here is, among other things, on gender-neutral language, clear language, and accessibility for people with disabilities (according to WCAG).

Previous research has shown that large organizations (such as banks and insurance companies) often communicate in a manner that is too masculine. Their writing is not gender-neutral enough. Gender-neutral job descriptions actually help to attract more female candidates. In an increasingly tight labor market, this is very important.

According to Marcel Leeman, CEO of Textmetrics, expansion into these countries is a logical step. “Diversity and inclusion are high on the agendas of many large organizations in 2021. This is also the case in Germany, Belgium, and America.”

But it is not always easy to address a diverse target group. In Germany, for example, a law has been passed requiring large companies to employ a certain number of women. This makes it even more important to use language that also appeals to women. You need job descriptions that motivate women to apply. The Textmetrics platform fully and automatically supports companies and organizations in this process, so they can reach more candidates and prevent unintentional exclusion.

Recruitment platform

With its worldwide presence, Textmetrics supports recruiters and marketeers in writing recruitment texts and job descriptions. The Textmetrics recruitment platform uses big data, natural language processing (NLP), and artificial intelligence. The platform analyzes job descriptions based on, among other things:

 •       Accessibility
 •       Discrimination
 •       Gender neutrality
 •       Language level
 •       Conversion rate 
 •       Findability, and 
 •       Brand consistency.

About Textmetrics

Textmetrics (Arnhem) is a tech company specialized in the realization of communication strategies through the use of AI and text technology (including text distribution, text comprehension, target groups, and text conversion). Textmetrics supplies commercial companies and organizations with specialized software that allows them to use text to optimally assist customers/target audiences in their purchases and their understanding of the information provided. The machine learning and AI-based technology is successfully applied by large companies and customer organizations, such as energy companies, banks, insurance companies, and temporary employment and HR service companies within departments such as Marketing, Corporate Communications, Recruitment and Customer Services. Boasting approximately 40,000 users worldwide, the platform supports all modern Western languages.

www.textmetrics.com

 

For more information:

Marcel Leeman, CEO Textmetrics

E: marcel.leeman@textmetrics.com

T: +31 6 37192984

www.textmetrics.com


 

Textmetrics breidt tekstanalyse platform uit naar Duitsland, België en de Verenigde Staten

-toenemende aandacht voor diversiteit & inclusie op de arbeidsmarkt- 

Arnhem, 14 April 2021 – Textmetrics, een Nederlands tech-bedrijf met een snelgroeiend datagedreven platform voor tekstanalyse, gaat haar activiteiten uitbreiden naar de Duitse, Belgische en Amerikaanse markt. De focus ligt op diversiteit en inclusie. Ook voor grote bedrijven in deze landen wordt het steeds belangrijker om de werving van personeel en vacatures toegankelijker te maken. En om uitsluiting op basis van onder andere gender of leeftijd te voorkomen. 

De komende maanden voert het bedrijf verschillende campagnes om bewustzijn te vergroten. 

Er wordt onderzoek gedaan naar vacaturepagina’s en teksten van honderden bedrijven. Daarbij ligt de focus onder andere op genderneutraal taalgebruik, begrijpelijke taal en toegankelijkheid voor mensen met een beperking (volgens WCAG). 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de communicatie van grote bedrijven (zoals banken en verzekeraars) vaak te mannelijk is. Er wordt te weinig genderneutraal geschreven. Terwijl genderneutrale vacatureteksten juist helpen om meer vrouwelijke kandidaten aan te trekken. En in een steeds krappere arbeidsmarkt is dit erg belangrijk.

Volgens Textmetrics CEO Marcel Leeman is uitbreiding naar deze landen een logische stap. “Diversiteit en inclusiviteit staan bij veel grote organisaties in 2021 bovenaan de agenda. Ook in Duitsland, België en Amerika”. 

Maar een diverse doelgroep aanspreken is zo makkelijk nog niet. In Duitsland is bijvoorbeeld een wet aangenomen die grote bedrijven verplicht een bepaald aantal vrouwen in dienst te hebben. Zo wordt het dus nog belangrijker om ook vrouwen aan te spreken met je teksten. Je moet vacatureteksten hebben die vrouwen motiveren om te solliciteren. Het platform van Textmetrics kan bedrijven en organisaties hierbij volledig geautomatiseerd ondersteunen. Zo kun je méér kandidaten aanspreken en onbedoelde uitsluiting voorkomen.

Recruitment platform

Textmetrics is inmiddels wereldwijd actief en ondersteunt recruiters en marketeers bij het schrijven van teksten en vacatures. Het recruitment platform van Textmetrics gebruikt daarbij Big Data, Natural Language Processing (NLP) en kunstmatige intelligentie. Het platform analyseert vacatures onder andere op:

 • Toegankelijkheid
 • Discriminatie
 • Genderneutraliteit
 • Taalniveau
 • Conversie 
 • Vindbaarheid, en 
 • Merkconsistentie. 

Om bedrijven alvast te laten zien of ze onbewust discrimineren op hun websites of in hun vacatures, biedt Textmetrics ook een ‘website inclusie check’.

Over Textmetrics

Textmetrics (Arnhem), is een tech-bedrijf gespecialiseerd in het realiseren van communicatiestrategie door de inzet van AI en teksttechnologie (o.a. tekstverspreiding, tekstbegrip, doelgroepen en tekstconversie). Textmetrics levert gespecialiseerde software aan bedrijven en (klant)organisaties om te zorgen dat zij door middel van teksten hun doelgroep maximaal kunnen bedienen bij aankopen of bij het begrijpen van de aangeboden informatie. De op machine learning en AI gebaseerde technologie wordt succesvol toegepast bij energiebedrijven, banken, verzekeringsbedrijven en uitzendorganisaties, en dan met name binnen afdelingen zoals Marketing, Corporate communicatie, Recruitment en Customer services. Wereldwijd zijn er ongeveer 40.000 gebruikers van de software, die in alle moderne Westerse talen wordt ondersteund.

www.textmetrics.com

 

Voor meer informatie:

Marcel Leeman, CEO Textmetrics

E: marcel.leeman@textmetrics.com

T: +31 6 37192984

www.textmetrics.com

Deine Privatsphäre liegt uns am Herzen

Wir verpflichten uns, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und Daten sicherzustellen. Wir setzen alles daran, sicherzustellen, dass alle Datenwerte gemäß geltenden Gesetzen, Vorschriften und branchenüblichen Best Practices vollständig geschützt sind.

Lade unser ISO-Zertifikat herunter
Lese unsere Datenschutzrichtlinie

Wir hoffen, Sie bei unserem nächsten Event zu sehen!

Bei Textmetrics nehmen wir gerne aktiv an verschiedenen Veranstaltungen und besonderen Anlässen teil. Wir sind oft präsent und freuen uns darauf, neue Verbindungen zu knüpfen und Erfahrungen zu teilen. Wir freuen uns darauf, Sie bei unserem nächsten Treffen begrüßen zu dürfen.

Klicken hier, um zu sehen, an welchen Veranstaltungen wir teilnehmen werden!

Share This