September 30, 2021

View all blogs

Blogs

Textmetrics wins MKB 2021 Award

Dutch version below

Textmetrics wins MKB 2021 Award

Words should not only be spelled correctly, but should match the character of a reader. The formatting of a text must be understandable for everyone, even search engines. Google, Indeed, and Google for Jobs rate your website lower when the text is not understandable for all readers. 

Textmetrics, a software company based in Arnhem (The Netherlands), develops a software platform for the improvement of texts.Textmetrics looks together with you while you are writing the text and gives direct feedback. Kind of similar to the spelling and grammar checker of Microsoft Word, but with way more options included. Although spelling errors are addressed, the feedback goes far beyond grammar alone. SEO suggestions increase the online findability. Suggested words and sentence lengths are tailored to the language level and identity of the target audience you are trying to reach. All for the best readability and findability of all your texts. 

The platform, based on AI and Machine Learning, analyzes texts at a glance and provides feedback that increases readability and effectiveness. Textmetrics’ AI algorithms have a better and faster view of the effectiveness of words and phrases than a human could ever have. Giant amounts of language data are interpreted in a split second and turned into understandable, quickly applicable feedback.

The whole thing is wrapped up in a dashboard. The software runs in the cloud and is therefore available on any device. In the dashboard you will find a word processor, file browser of completed or current projects and insight into the effectiveness of published texts.

Various plugins make it possible to integrate the software with another word processor (e.g. Google Documents) or website back-end (e.g. Drupal). Textmetrics is available in twelve languages, including Dutch, English, French and German.


Textmetrics wint MKB 2021 Award

Woorden dienen niet alleen correct gespeld te worden, maar aan te sluiten op het karakter van een lezer. De formattering van een tekst moet begrijpelijk zijn voor mensen – en zoekmachines, want in elk ander geval belandt de pagina onderaan de zoekresultaten van Google, Indeed of Google for Jobs. Textmetrics, een Arnhems softwarebedrijf, ontwikkelt een softwareplatform voor de verbetering van teksten.

Textmetrics kijkt, soortgelijk aan de spelling- en grammaticacontrole van Microsoft Word, met je mee. En hoewel spelling aan bod komt, gaat feedback veel verder dan grammatica alleen. SEO-suggesties verhogen vindbaarheid. Voorgestelde woorden en zinslengten zijn toegespitst op het taalniveau en de identiteit van de doelgroep die jij probeert te bereiken.

De tool, gebaseerd op AI en Machine Learning, analyseert teksten in een oogopslag en geeft feedback die de leesbaarheid en effectiviteit vergroot. Textmetrics’ AI-algoritmen hebben een beter en sneller zicht op de effectiviteit van woorden en zinnen dan een mens ooit zou kunnen hebben. Reusachtige hoeveelheden taaldata worden in een fractie van een seconde geïnterpreteerd en tot begrijpelijke, snel toepasbare feedback verwerkt.

Het geheel is in een dashboard verpakt. De software draait in de cloud en is daarmee op een device naar wens beschikbaar. In het dashboard vind je een tekstverwerker, filebrowser van afgeronde of lopende projecten en inzicht in de effectiviteit van gepubliceerde teksten.

Ook maken diverse plugins het mogelijk om de software in een andere tekstverwerker (bijvoorbeeld Google Documents) of website-backend (bij- voorbeeld Drupal) te integreren. Textmetrics is beschikbaar voor twaalf talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Deine Privatsphäre liegt uns am Herzen

Wir verpflichten uns, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und Daten sicherzustellen. Wir setzen alles daran, sicherzustellen, dass alle Datenwerte gemäß geltenden Gesetzen, Vorschriften und branchenüblichen Best Practices vollständig geschützt sind.

Lade unser ISO-Zertifikat herunter
Lese unsere Datenschutzrichtlinie

Wir hoffen, Sie bei unserem nächsten Event zu sehen!

Bei Textmetrics nehmen wir gerne aktiv an verschiedenen Veranstaltungen und besonderen Anlässen teil. Wir sind oft präsent und freuen uns darauf, neue Verbindungen zu knüpfen und Erfahrungen zu teilen. Wir freuen uns darauf, Sie bei unserem nächsten Treffen begrüßen zu dürfen.

Klicken hier, um zu sehen, an welchen Veranstaltungen wir teilnehmen werden!

Share This