May 19, 2020

View all blogs

Blogs

Textmetrics sees strong growth in number of customers for its language platform (EN/NL)

De Nederlandse versie vind je onderaan

 

“working remotely” creates the need for the right customer communication and findability

Arnhem, 19 May 2020 – Despite the corona crisis, the first four months of this year have been excellent for Textmetrics, a Dutch tech company specialized in text enhancement based on artificial intelligence (AI). Compared to the previous year, the number of new contracts with large companies has tripled. Many employees are currently working from home due to the corona crisis, greatly increasing the need for businesses and organizations to keep a tight grip on the quality of their communication toward customers and contacts. Furthermore, it has become more important than ever to prevent the exclusion of certain target groups based on, for instance, gender or literacy levels, and to ensure that information can be easily found online.

Recently signed contracts include Randstad, Independer, Allianz, and ING, bringing the total number of the platform’s users to more than 40,000.

Digitization in times of corona

The corona crisis is fueling digitization among companies and organizations in terms of customer contact, bringing about important advantages such as convenience, speed, and efficiency. However, this is highly demanding of organizations and their employees who are now working from home. The need for effective communication with customers is on the rise and should be taken to new levels. At the same time, costs, miscommunications, and additional handling steps must be kept to a minimum.
Marcel Leeman, CEO Textmetrics: “Our AI and machine learning-based platform ensures that companies and organizations communicate consistently and in line with internal guidelines. This reduces the dependency on individual employees in customer communications and increases customer satisfaction. Key elements include findability through SEO, text credibility, and addressing diverse target groups using appropriate language. In addition, special attention is paid to low literacy, diversity, the avoidance of “forbidden” words, consistent and correct use of important terms, etc. Machine learning means that the software is constantly evolving, so that communication with customers continues to improve.”

About Textmetrics

Textmetrics (Arnhem) is a tech company specialized in the realization of communication strategies through the use of AI and text technology (including text distribution, text comprehension, target groups, and text conversion). Textmetrics supplies commercial companies and organizations with specialized software that allows them to use text to optimally assist customers/target audiences in their purchases and their understanding of the information provided. The machine learning and AI-based technology is successfully applied by large companies and customer organizations, such as energy companies, banks, insurance companies, and temporary employment organizations within departments such as Marketing, Corporate Communications, Recruitment and Customer Services. Boasting approximately 40,000 users worldwide, the platform supports all modern Western languages.

For more information:

Marcel Leeman, CEO Textmetrics

E: marcel.leeman@textmetrics.com

T: +31 6 37192984

www.textmetrics.com


 

‘werken op afstand’ creëert behoefte aan juiste klantcommunicatie en vindbaarheid

Arnhem, 19 mei 2020 – Textmetrics, een tech-bedrijf gespecialiseerd in tekstverbetering op basis van artificial intelligence (AI), heeft ondanks de coronacrisis een uitstekende eerste vier maanden van dit jaar achter de rug. Er werd het drievoudige aan contracten met grote bedrijven afgesloten in vergelijking met vorig jaar. Door de coronacrisis werken medewerkers veel van thuis, waardoor de behoefte bij bedrijven en organisaties om een strakke grip op de communicatiekwaliteit naar klanten en contacten te hebben, sterk toeneemt. Ook is het nog belangrijker geworden om geen doelgroepen uit te sluiten, bijv. op het gebied van gender of laaggeletterden, en om informatie online eenvoudig vindbaar te maken.

In de afgelopen periode werden o.a. contracten met Randstad, Independer, Allianz en ING getekend, waarmee het totaal aantal gebruikers van het platform boven de 40.000 uitgekomen is.

Digitalisering in corona-tijd

De coronacrisis zorgt voor een sterk toenemende digitalisering bij bedrijven en organisaties in hun contacten met klanten, met belangrijke voordelen zoals gemak, snelheid en efficiëntie. Dit vraagt echter veel van organisaties en hun medewerkers die nu vanuit huis werken. De behoefte naar doeltreffende communicatie met klanten neemt sterk toe en dient naar een hoger niveau getild te worden. Tegelijk moeten kosten, misverstanden en extra handelingen geminimaliseerd blijven.

Marcel Leeman, CEO Textmetrics: “Onze op AI en machine learning gebaseerde software zorgt ervoor dat bedrijven en organisaties consistent en in lijn met interne richtlijnen communiceren. Hiermee wordt de afhankelijkheid van individuele medewerkers in communicatie naar klanten verkleind en de klanttevredenheid verhoogd. Het gaat daarbij om vindbaarheid via SEO, leesbaarheid van teksten en het met de juiste taal aanspreken van diverse doelgroepen. Daarbij moet extra rekening gehouden worden met laaggeletterdheid, diversiteit, het vermijden van ‘verboden’ woorden, consequent en correct gebruik van belangrijke termen, etc. Machine learning maakt de software steeds rijker, zodat de communicatie naar klanten steeds verder verbetert.”

Over Textmetrics

Textmetrics (Arnhem) is een tech-bedrijf gespecialiseerd in het realiseren van communicatiestrategie door de inzet van AI en teksttechnologie (o.a. tekstverspreiding, tekstbegrip, doelgroepen en tekstconversie). Textmetrics levert gespecialiseerde software aan commerciële bedrijven en organisaties om te zorgen dat deze bedrijven door middel van teksten hun doelgroep maximaal kunnen bedienen bij aankopen of bij het begrijpen van de aangeboden informatie. De op machine learning en AI gebaseerde technologie wordt succesvol toegepast bij grote bedrijven en klantorganisaties, zoals energiebedrijven, banken, verzekeringsbedrijven, uitzendorganisaties binnen afdelingen als Marketing, Corporate communicatie, Recruitment en Customer services. Wereldwijd zijn er ongeveer 40.000 gebruikers van de software, die in alle moderne Westerse talen wordt ondersteund.

Voor meer informatie:

Marcel Leeman, CEO Textmetrics

E: marcel.leeman@textmetrics.com

T: +31 6 37192984

www.textmetrics.com

Deine Privatsphäre liegt uns am Herzen

Wir verpflichten uns, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und Daten sicherzustellen. Wir setzen alles daran, sicherzustellen, dass alle Datenwerte gemäß geltenden Gesetzen, Vorschriften und branchenüblichen Best Practices vollständig geschützt sind.

Lade unser ISO-Zertifikat herunter
Lese unsere Datenschutzrichtlinie

Wir hoffen, Sie bei unserem nächsten Event zu sehen!

Bei Textmetrics nehmen wir gerne aktiv an verschiedenen Veranstaltungen und besonderen Anlässen teil. Wir sind oft präsent und freuen uns darauf, neue Verbindungen zu knüpfen und Erfahrungen zu teilen. Wir freuen uns darauf, Sie bei unserem nächsten Treffen begrüßen zu dürfen.

Klicken hier, um zu sehen, an welchen Veranstaltungen wir teilnehmen werden!

Share This