1. Diversity and Inclusion
  2. »
  3. Diversity Recruitment

Diversity recruitment.

Op deze pagina vindt en leer je alles over het belang van diversiteit en inclusie binnen het recruitment proces.

Het belang van diversity recruitment

Diversity recruitment betekent dat je er speciaal op let dat je wervingsprocedures vrij zijn van vooroordelen. Deze kunnen verband houden met leeftijd, ras, geslacht, godsdienst, seksuele geaardheid en andere persoonlijke kenmerken van een kandidaat. Als je recruitment procedure vrij is van deze vooroordelen, kun je gekwalificeerde, diverse kandidaten die uitstekend bij je bedrijf passen, niet langer negeren, afwijzen of per ongeluk discrimineren. Succesvol inclusief werven is de eerste stap naar meer diversiteit en inclusie.

Als je een organisatie bent die werkt aan diversiteits- en inclusie doelstellingen, dan is het belangrijk dat je ook werkt aan diversity recruitment. Door op een diverse en inclusieve manier te werven, bouw je aan een personeelsbestand dat voldoet aan de D&I-eisen van je organisatie.

Diversity recruitment en het Textmetrics platform

Het Textmetrics platform is een taalanalyse platform dat algoritmes gebruikt om je te helpen inclusieve functiebeschrijvingen te schrijven en daarmee diverse kandidaten aan te trekken. Je vacaturetekst zal een meer genderneutrale tone of voice hebben. En woorden bevatten die zowel mannen als vrouwen aanspreken. Je verwijdert ook onnodig jargon. En je past te moeilijke of lange zinnen aan. Je kunt dit platform ook gebruiken om de leesbaarheid van je functieomschrijving te verbeteren.

De leesbaarheid score geeft aan hoe makkelijk of moeilijk je vacature geschreven is. Ten slotte kun je de vacatures scannen op leeftijdsdiscriminatie. Zodat je bewust wordt van eventuele onbedoelde leeftijd vooroordelen. Op deze pagina zullen we verschillende documenten publiceren die te maken hebben met diversity recruitment. En de relatie tot diversiteit en inclusiviteit.

.

Laatste nieuws over diversity recruitment

Diversity and inclusion in recruitment: how to hire more diverse candidates?

In recent years, a growing number of companies have stated that diversity and inclusion in the workplace are their top priority. Because the more diverse the workplace is, the more profitable it will be in comparison with less diverse companies. Now more than ever, companies don’t simply say that they value diversity, they act on it as well.

Diversity and inclusion in recruitment.

From the diversity and inclusion goals that many companies have set for themselves, it’s obvious that their importance is understood. If you take a quick look at the benefits of a diverse workforce, it’s clear to see why. Diverse and inclusive workplaces are more likely to be successful, and they generate a higher profit compared to companies with a less diverse workforce. In addition, the employee satisfaction rates of diverse companies are higher and they have a better reputation.

What Textmetrics Solves

Bias decoding

Low quantity of applicants

Insufficient quality of applicants

No diversity among applicants

Continuous training