september 21, 2016

View all blogs

Newsbase

Business blog deel 2: Customer journey als leidraad

Na het bepalen en segmenteren van de focusgroepen van je business blog, zoals besproken in deel 1: doelgroep onderzoek doen, is de volgende stap het inzoomen op deze doelgroep of focusgroep. Je wilt weten en begrijpen wat er in deze groepen om gaat en hoe je hier op in kunt spelen. Hierbij kijk je zowel naar het online als offline gedrag van de focusgroep. Het in kaart brengen van de doelgroep kan op heel veel verschillende manieren. Per situatie kun je zelf bepalen welke manier het beste werkt voor jouw bedrijf en blog. In deel twee besteden we aandacht aan deze technieken om de doelgroep in kaart te brengen, zodat je deze direct toe kunt passen als voorbereiding op je eigen business blog.

Kwaliteit boven kwantiteit

Ook het in kaart brengen van je focusgroepen kun je zo eenvoudig of uitgebreid doen als je zelf wilt. Het is belangrijk om dit zorgvuldig te doen, maar doe vooral ook niet té veel! Het aller belangrijkste is de kwaliteit van de informatie die je verzameld en niet de kwantiteit. Je hebt er bijvoorbeeld helemaal niks aan om te weten hoe veel boeken jouw segment in de kast heeft staan als eigenaar van snackbar. Focus je daarom op de nuttige informatie over je focusgroepen en kijk vooral naar de informatie waarmee jij eventueel iets kan.

Om te zorgen dat je de juiste informatie verzameld is het een goed idee om vooraf richtlijnen op te stellen. Wat hoop je door middel van jouw business blog te bereiken? Wat moet je van de focusgroepen weten om ze goed te kunnen benaderen? Wat zijn hun interesses? In wat voor stadium bevinden zij zich op het moment dat ze op zoek zijn naar jouw producten?

Deel 3: Case Gerards online dierenspeciaalzaak

Gerard heeft na zijn doelgroep onderzoek besloten dat het een verstandige keuze was om zich in eerste instantie puur om de ‘hond eigenaren’ te focussen. Dit omdat deze groep met zijn tijdsinspanning als zelfstandige goed te benaderen is via de business blog.

Om deze groep een juiste manier te kunnen benaderen maakt Gerard een lijst van de artikelen die hij zelf in zijn aanbod heeft voor deze groep. Daarnaast wil hij weten waar deze groep zich mee bezig houdt, welke informatie zij zoeken en op welke platformen zij zich bevinden. Ook heeft Gerard interesse in de specifieke karakterkenmerken van deze groep. Hebben de ‘hond eigenaren’ iets gemeen? Behalve hun voorliefde voor honden. Ook wil hij weten op welke vlakken de ‘kleine hond eigenaren’ en ‘grote hond eigenaren’ van elkaar verschillen.

Customer journey en andere technieken

De customer journey, of ook wel klantenreis genoemd, is een veel gebruikte techniek om de juiste informatie naar boven te halen. Echter kun je naast de customer journey ook besluiten om eerst persona’s op te stellen of om een empathy map te gebruiken. Welke combinatie van technieken het beste is in jouw situatie ligt aan de richtlijnen die je hebt opgesteld.

In dit deel van de business blog serie leggen we de focus met name op de customer journey. Dit omdat de customer journey een duidelijke leidraad kan vormen voor de uiteindelijke uitwerking van je content trein. De customer journey kan zoals al eerder benoemd op veel verschillende manieren ingevuld worden. De meest basic manier om dit te doen is door met een aantal mensen om een groot vel papier te gaan zitten. Samen ga je kijken naar de stappen die de focusgroepen maken vanaf begin tot eind. Vanaf het punt waarop er een vraag of behoefte ontstaat, tot het punt waarop je product geëvalueerd wordt. Op deze manier leer je begrijpen wat er in de klant om gaat en hoe je hier op in kunt spelen. Een mogelijke basis voor de customer journey zijn de fases zoals benoemd in het onderstaande model.

 

Zoals in het bovenstaande model te zien zijn deze fases flexibel, loopt alles in principe in een cirkel en heb je veel te maken met invloeden vanuit de focusgroep zelf, jou als bedrijf en de omgeving daar omheen.

Deel 4: Case Gerards online dierenspeciaalzaak

Gerard kijkt met behulp van het bovenstaande model naar de klantenreis die zijn ‘hond eigenaren’ afleggen. Hij besluit om voor zowel de ‘kleine hond eigenaren’ als de ‘grote hond eigenaren’ een aparte brainstormsessie te houden met zijn twee beste vrienden. De resultaten van deze brainstormsessie zien er als volgt uit:

woordenweb-gerard

Uiteindelijk, na het brainstormen, bijwerken en structureren, krijg je een definitieve uitwerking van de klantenreis. In deze definitieve uitwerking wordt op een schematische manier een overzicht geboden van de manier van denken en doen van de klant. Hoe deze uitwerking er precies uit ziet is per situatie verschillend. Jij bepaalt zelf of jij de informatie hebt verzameld die je nodig hebt om een goede basis te bieden voor je business blog.

Deel 5: Case Gerards online dierenspeciaalzaak

Na de brainstormsessies gaat Gerard bezig met het structureren van de uitkomsten in een duidelijk schema. Het doel van dit schema is het indelen van de fases die zijn focusgroep ‘hond eigenaren’ doorloopt. Het schema van Gerard zien er als volgt uit:

tabellen-gerard

Gerard heeft besloten om de uitkomsten vrij beknopt samen te voegen in een overzicht dat dient als leidraad voor de volgende stappen die hij zet.

Van customer journey naar keywords

Zodra je voor jezelf een duidelijk overzicht hebt van de reis die je klant aflegt is de volgende stap het kiezen van keywords / onderwerpen. In dit onderdeel koppel je de bevindingen die je zelf gedaan hebt aan concrete woorden waar je uiteindelijk over gaat schrijven. Meer hier over lees je in de volgende blog van deze business blog serie: Business blog serie deel 3: Keywords om mee te scoren.

Lees ook:

Business blog serie deel 1: Doelgroep onderzoek doen

Business blog serie deel 2: Customer journey als leidraad

Business blog serie deel 3: Keywords om mee te scoren

Business blog serie deel 4: Content trein voor hoogste conversie

Business blog serie deel 5: Schrijven, plannen en promoten

Business blog serie deel 6: Toetsen, evalueren en corrigeren

Want more?

Subscribe to our newsletter to receive the latest updates

Wij vinden je privacy belangrijk

We zetten ons in voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie en gegevens. We doen er alles aan om te garanderen dat alle gegevensbronnen volledig beschermd zijn, volgens geldende wetten, regelgeving en industriestandaarden.

Download ons ISO-certificaat
Lees ons privacybeleid

We ontmoeten je graag op ons volgende evenement

Onze aankomende evenementen:

12 - 14 september | Zukunft Personal Europe in Germany
Kom en ontmoet ons op een van de grootste HR-evenementen: ZP in Keulen

12 oktober | HR Live
Kom en ontmoet ons in Den Haag op een van de meest prestigieuze HR-evenementen

Share This