We hebben al vaker geschreven over content design. Het is kortgezegd een methode om je site gebruiksvriendelijker te maken. Hoewel dat an sich al een goed doel is, wil je natuurlijk ook graag weten hoeveel tijd en moeite het je gaat kosten en wat het je uiteindelijk oplevert. In deze blog lees je meer over de Return On Investment (ROI) van content design.

Wat is content design ook alweer?

Eerst even een kleine recap. Wat betekent content design ook alweer?

De term werd een aantal jaar geleden door Sarah Richards geïntroduceerd. Zij was met haar team verantwoordelijk voor de vernieuwing van het Britse overheidsportaal www.Gov.uk.

Voor elke pagina vroeg ze zich af:

  • Is het doel duidelijk?
  • Welke taak willen gebruikers hier uitvoeren?
  • Is dit wel een taak van de rijksoverheid?

Het resultaat was een website die verschillende prijzen won. Bovendien bracht ze het aantal pagina’s terug van 75.000 naar 3.000.

Content design gaat dus over gebruiksvriendelijke content maken door te denken vanuit de gebruiker.

Hoeveel tijd en moeite kost gebruiksvriendelijk ontwerpen?

Uiteraard maakt het nogal een verschil of je je hele website opnieuw wilt vormgeven, of alleen een aantal bestaande of nieuwe pagina’s.

Een belangrijke pijler van content design (en UX of SEO) is in ieder geval dat je eerst de gebruikersbehoefte meet.

Dat kan bijvoorbeeld met:

Maak je al gebruik van deze meetmethodes? Dan zal het je niet veel tijd kosten om input te genereren voor nieuwe gebruiksvriendelijke content.

Zo niet, dan zal het opzetten je enkele uren tot enkele dagen werk kosten. Overigens kun je deze tools ook gebruiken voor SEO en SEA.

Wanneer je de user stories hebt gedefinieerd, ga je aan de slag met het produceren van de content. Meestal komt daar een schrijver en een vormgever aan te pas. Schat in hoeveel uur beide bezig zijn om de nieuwe pagina’s te maken. Dit zet je in een overzicht.

TIP: Je versnelt het proces aanzienlijk wanneer je de content automatisch op SEO laat checken.

Een simpele inschatting kan er dan als volgt uitzien:

Wat Wie Tijdsbesteding
Data destilleren uit gebruikersgedrag (o.a. Hotjar en Google Analytics) Marketeer 4 uur
Formuleren user stories Marketeer 4 uur
(Her)schrijven 8 pagina’s Copywriter 16 uur
Vormgeven 8 pagina’s Vormgever 8 uur

Het kost je in dit voorbeeld 32 uur om 8 pagina’s te maken die zich richten op acht belangrijke user stories.

Hoe meet je de opbrengsten van content design?

Nu is de vraag natuurlijk hoeveel die nieuwe pagina’s je opleveren. Dat kun je op verschillende manieren meten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoeveel bezoekers trekt de pagina?
  • Hoeveel leads levert de pagina op?
  • Wat is de kwaliteit van de leads op de pagina?
  • Hoeveel bestaande leads bezoeken de pagina?
  • Hoelang blijven bezoekers op de pagina?
  • Hoe hoog scoort deze pagina op bepaalde zoektermen?

Wanneer je pagina een bestaande pagina vervangt, kun je gaan vergelijken. Zowel op bovenstaande metrics, maar bijvoorbeeld ook:

  • Met hoeveel % neemt het aantal klantenservicecontacten af/toe?

Veel ondernemers willen ook graag een ander soort vergelijking maken. Wat levert de ROI van content design + SEO mij op ten opzichte van SEA?

Hier wordt de vergelijking iets ingewikkelder.

Wederom kun je op verschillende metrics (engagement, bezoek, leads, ranking) de vergelijking qua opbrengsten maken.

Een kortetermijnanalyse geeft echter een vertekend beeld.

Zo levert een reclamecampagne op Google van € 1.000 misschien wel € 2.000 aan nieuwe klanten op na een maand.

Je content design + SEO van € 3.000 heeft na een maand misschien nog maar € 1.000 aan nieuwe klanten opgeleverd.

Na een jaar blijkt echter dat € 3.000 aan SEA je €  6.000 aan klanten oplevert en content design/SEO maar liefst € 9.000 – de begininvestering in relevante content blijft immers nieuwe leads genereren.

Meet daarom altijd over de langere termijn!

Conclusie: zo meet je de ROI van je content design

Content design is een methode om gebruiksvriendelijke content te maken door te denken vanuit de gebruiker.

Dat begint met onderzoek om uit te vinden waar je gebruiker behoefte aan heeft. Vervolgens maak je user stories. Deze vertaal je naar content op je site.

Je kunt met behulp van een simpele tabel berekenen hoeveel tijd het je marketeer, copywriter en vormgever kost om de content te maken.

Vervolgens bereken je hoeveel leads/bezoeken/ranking deze nieuwe content je oplevert. Zet deze kosten af tegen de investering.

Meet altijd op de langere termijn (minimaal 6 maanden).

Share This