‘Spell checker on steroids’ prevents discrimination in the recruitment market (EN/NL)

‘Spell checker on steroids’ prevents discrimination in the recruitment market (EN/NL)

De Nederlandse versie vindt u onderaan

 

Arnhem, the Netherlands, 14 January 2020

Exclusion in the recruitment market is a persistent problem, with an increasing labor shortage at the same time. However, technology based on artificial intelligence can lead to more inclusiveness and diversity in the recruitment & selection process. To determine whether companies unconsciously discriminate on their corporate websites or in their job advertisements, a “website inclusion check” has been designed. With this technology, a “spell checker on steroids”, from Textmetrics, international companies such as Arcadis and Randstad have taken more measures to hire a more diverse group of people and prevent exclusion. At Arcadis, this has led to a 10 percent increase of female candidates in job applications.

Research from Textmetrics, a company specialised in content consistency technology, shows that many companies exclude certain groups in their communications. This often happens unconsciously. Companies intend to give more opportunities to women, older or less literate candidates and candidates with a more diverse ethnicity background, but these groups apply much less for their vacancies. The root cause often lies in the way these companies write their vacancy texts. This can also have consequences for companies in a long run.

Dutch government plans legislation

For example, the Dutch government has plans to fine companies that discriminate in the search for personnel. This fine can amount to a maximum of 4,500 euro per case. At the same time, fines can even be made public. Companies therefore have to make plans and show how they combat discrimination and have to keep records on how they prevent making a distinction based on background, gender or age when recruiting and selecting staff.

Inclusion check

Because in many cases companies do not realise in which ways they could be discriminating, Textmetrics now offers the “Website Inclusion Check”. This is based on smart technology to prevent discrimination in company websites and through job advertisements. The technology uses artificial intelligence to prevent emotion from human action. The A.I. uses emotionless algorithms that recognise (unconscious) discrimination. The Website Inclusion Check supports recruiters and other creators of business content to appeal to the right target group by using the right word choice that fits the target group. Ultimately, this allows companies to appeal to a larger group of audiences.

In practice: Arcadis and Randstad

That companies are in need of Textmetrics technology is proven by the interest of an international company such as Arcadis. Arcadis is a technically oriented organization with a male-dominated corporate culture. Company vacancies did not include enough inclusiveness and therefore female candidates hardly applied to vacant jobs. That is why Arcadis started a project on diversity and inclusiveness. Jochem Beltman, Arcadis recruitment: “We are trying to make the company more diverse. The technology of Textmetrics coaches our recruiters during the writing process on inclusion and thus ensures a more diverse group of applicants. The use of more “inclusive” language resulted in no less than 10 percent increase of female candidates for our job applications “. International recruitment agency Randstad also successfully applied the technology. Preventing exclusion is one of Randstad’s priorities. With this technology, Randstad is able to achieve this even better.

About Textmetrics

Textmetrics, a Arnhem, the Netherlands based young tech-company specialised in content consistency, enables organizations through its Software-as-a-Service (SaaS) to centrally control and continuously improve the effectiveness of their online and offline texts. Powered by machine learning and artificial intelligence, Textmetrics assists with real-time suggestions to write compelling content that persuades target audiences (eg. customer acquisition, personnel recruitment) and enhances brand loyalty.

For more information:

Marcel Leeman, CEO Textmetrics

E: marcel.leeman@textmetrics.com

T: +31 6 37192984

www.textmetrics.com


‘Spellingchecker on steroids’ kan onbewuste discriminatie op de arbeidsmarkt voorkomen

Uitsluiting op de arbeidsmarkt is een hardnekkig probleem, terwijl er tegelijk een toenemende krapte op de arbeidsmarkt is. Technologie op basis van kunstmatige intelligentie kan echter voor meer inclusiviteit en diversiteit bij werving & selectie zorgen. Om bedrijven te laten bepalen of ze onbewust discrimineren in hun bedrijfswebsites of personeelsadvertenties is een ‘website inclusie check’ ontworpen. Met deze technologie, een soort ‘spellingchecker on steroids’, van Textmetrics hebben Arcadis en Randstad verdere stappen gezet om een diversere groep mensen aan te nemen en uitsluiting te voorkomen. Bij Arcadis leidde dat al tot 10 procent meer vrouwelijke kandidaten bij sollicitaties.

Uit onderzoek van het Arnhemse Textmetrics, gespecialiseerd in content consistentie technologie, blijkt dat veel bedrijven bepaalde groepen in hun communicatie uitsluiten. Dit gebeurt vaak onbewust.
Bedrijven willen wel meer vrouwen, oudere of minder geletterde werknemers of werknemers met een niet-westerse achtergrond aannemen, maar deze groepen blijken simpelweg veel minder op hun vacatures te solliciteren. De oorzaak ligt daarbij vaak in de manier waarop ze hun vacatureteksten schrijven. Dit kan op termijn ook consequenties voor bedrijven hebben.

Kabinet komt met wetgeving
Zo is het kabinet voornemens om bedrijven die discrimineren bij de zoektocht naar personeel in de toekomst een boete te geven. Deze boete kan oplopen tot maximaal 4.500 euro per geval. De boetes worden mogelijk zelfs openbaar gemaakt. Bedrijven moeten een plan maken om te laten zien hoe ze discriminatie tegengaan. Ze moeten schriftelijk vastleggen hoe ze voorkomen dat ze bij de werving en selectie van personeel onderscheid maken op basis van achtergrond, geslacht of leeftijd.

Inclusie check

Omdat bedrijven in veel gevallen zelf niet doorhebben op welke manieren ze discrimineren biedt Textmetrics sinds kort de ‘Website Inclusie Check’. Dit is een slimme technologie om discriminatie in bedrijfswebsites en via personeelsadvertenties te voorkomen. De technologie gebruikt kunstmatige intelligentie om de emotie uit het menselijke handelen te halen. De A.I. gebruikt emotieloze algoritmes
die (onbewuste) discriminatie herkennen. De Website Inclusie Check helpt recruiters en andere makers van bedrijfscontent om de juiste doelgroep aan te spreken door het gebruik van de juiste woordkeuze die past bij de doelgroep. Uiteindelijk kunnen bedrijven hierdoor een groter publiek aanspreken.

De praktijk: Arcadis en Randstad

Dat bedrijven behoefte hebben aan de technologie van Textmetrics blijkt uit de interesse van een internationale onderneming als Arcadis. Arcadis is een technisch georiënteerde organisatie met een door mannen gedomineerde bedrijfscultuur. Vacatures van het bedrijf bleken niet genoeg aan de inclusiviteit binnen het bedrijf bij te dragen, waardoor vrouwelijke kandidaten nauwelijks solliciteerden.
Daarom startte Arcadis een project rondom diversiteit en inclusiviteit. Jochem Beltman, recruitment Arcadis: “Wij zijn bezig met een diversiteitsslag. De technologie van Textmetrics coacht de recruiters tijdens het schrijfproces op inclusie en zorgt daarmee voor een meer diverse groep sollicitanten. Het gebruik van meer ‘inclusieve’ taal zorgde voor maar liefst 10 procent meer vrouwelijke kandidaten bij
sollicitaties”. Ook uitzendorganisatie Randstad past de technologie met succes toe. Het voorkomen van uitsluiting is een van de prioriteiten van Randstad. Met deze technologie is Randstad nog beter in staat om dit te realiseren.

NB: De tekst van dit persbericht is ook door de technologie van Textmetrics geanalyseerd en genderneutraal geschreven.

SEO als onderdeel van de marketingstrategie

SEO als onderdeel van de marketingstrategie

Sinds de oprichting van Google hebben we ieder jaar meer verkeer van de zoekmachine gekregen. Vorig jaar kwam hier een keerpunt in. De zoekmachine verschuift voor het eerst in de geschiedenis naar een antwoordmachine. Dit heeft gevolgen voor traditionele SEO. De komende jaren gaat SEO moeilijker worden, maar dat betekent niet dat er geen competitief voordeel meer te behalen is als je het beter doet dan je concurrenten. Sterker nog, je kunt er hartstikke goed op inspelen!

Van zoekmachine naar antwoordmachine

Waar Google eerst 10 opties gaf als antwoord op je zoekvraag, beantwoordt Google steeds meer zoekvragen in de zoekmachine zelf. De gebruiker hoeft niet meer door te klikken naar een website, maar krijgt meteen antwoord van Google. Hartstikke handig voor degene die zoekt. Steeds vaker gebruikt Google hiervoor de Knowledge Graph. Dat is iets anders dan de snippet feature, waarbij de bron de credits en een verwijzing (lees: link) krijgt. Bij de Knowledge Graph — die de featured snipperts in rap tempo vervangt — gebeurt dit niet. Doorklikken van de Knowlegde Graph naar je website is er dus niet bij.

Op desktops klikt 30% van de gebruikers na het lezen van hun antwoord niet meer door naar een website. Één op de drie mensen verlaat de zoekmachine dus niet meer om meer informatie op te halen op jouw website. Maar liefst 54,4% van alle mobiele gebruikers klikt vanuit de zoekmachine niet meer door naar een website (bron: presentatie Rand Fishkin, YoastCon 2019).

Van traditionele SEO naar holistische SEO

Kortom: Google geeft contentschrijvers niet meer de credits die ze verdienen. En gebruikers krijgen direct de antwoorden te zien, waardoor ze minder snel doorklikken naar je website. SEO wordt daarmee moeilijker, maar dat betekent niet dat je er geen enkel verkeer meer mee kunt halen. Maar natuurlijk liggen hier ook kansen. Zie SEO liever niet meer als losstaande discipline, maar het integreer het in je marketingstrategie. Holistische SEO is het antwoord. Wat wil zeggen dat bij SEO alles met elkaar samenhangt. Hierbij zijn meerdere dingen onmisbaar, waaronder:

  • uitmuntende content;
  • websiteautoriteit;
  • korte laadtijd;
  • gebruiksvriendelijkheid en
  • een goede mobiele versie van de website.

Check op SEO én leesbaarheid

SEO wordt dus moeilijker, maar vergis je niet: organisch verkeer van zoekmachines heeft nog steeds veel potentie. Door de komst van Knowledge Graphs zullen minder gebruikers de zoekmachine verlaten, maar er is ook een groot deel dat niet meteen genoegen neemt met het antwoord. Dat zal in de toekomst ook nog wel zo blijven. Maak SEO daarom onderdeel van je marketingstrategie en kijk waar de kansen liggen. En realiseer je dat het niet per se iets slechts is dat Google meer naar de algemeenheid van je content kijkt.

Schrijf je een tekst in onze editor of gebruik je een van onze plugins of add-ins? Dan geven we je live suggesties om je tekst voor SEO te optimaliseren. Maar dat is niet de enige tool die je voor het ‘nieuwe SEO’ goed kunt gebruiken. Bij goede content is ook de leesbaarheid van je tekst van belang. De leesbaarheid van je content moet wel bij je doelgroep passen. Met onze Text Conversion Optimizer-module analyseer je een tekst op kwaliteit én leesbaarheid. Ook geven we je handige tips om je content te verbeteren, zodat je website beter converteert.

Focus op klikvolume én de concurrentie

In de wetenschap dat gebruikers op Google minder doorklikken, is het slim om je bij zoekwoordenonderzoek te focussen op het klikvolume in plaats van het zoekvolume. Dat gebruikers veel op een bepaalde vraag zoeken zegt niet meer zo veel, maar uit het klikvolume kun je wel iets opmaken. Bij deze zoekwoorden klikken bezoekers nog wel door. Focus je daarom op zoekwoorden met een lager zoekvolume, maar met een hogere doorklikratio.

Nu er minder kliks te vergeven zijn, is het nóg belangrijker om het beter te doen dan je concurrenten. Met onze Content Ranking Index houd je jouw positie in Google in de gaten. Je kunt je positie met die van je concurrenten vergelijken en krijgt inzicht in hoe je je content kunt verbeteren om nog meer bezoekers te trekken. Zo zorg je ervoor dat je de concurrentie een stap voorblijft en dat gebruikers die nog doorklikken dat naar jouw website doen.

Textmetrics als hulpmiddel

SEO is niet dood, maar we moeten wel accepteren dat SEO een andere weg is ingeslagen. En ook daar liggen kansen: om te blijven scoren in Google, moeten we met de zoekmachine — of antwoordmachine – meebewegen. Textmetrics is daarbij een handig hulpmiddel. Door het gebruik van onze tools, wordt je content beter vindbaar en krijg je een hogere conversie. Onze tool groeit mee met de veranderingen van Google, waardoor je zeker weet dat jouw SEO blijft scoren. 

 

Hoe bereik je de 0-positie in Google? [stappenplan]

Hoe bereik je de 0-positie in Google? [stappenplan]

Het is je misschien weleens opgevallen: de zoekresultaten van Google worden visueler. In plaats van alleen een rijtje tekstlinks, krijg je tegenwoordig steeds vaker plaatjes, video’s, kaartjes en lijstjes te zien. Sommige van deze resultaten zijn voorbehouden aan grootmachten als Wikipedia of Google Maps, maar er is een plek waar je ook als gewone sterveling terechtkunt: de 0-positie – ook wel de featured snippet. Over wat de 0-positie precies inhoudt, waarom deze zo belangrijk is en hoe je die felbegeerde ranking bereikt, lees je meer in dit artikel.

Wat is de 0-positie? (ook wel featured snippet)

Op sommige vragen kun je een snel antwoord geven.

Bijvoorbeeld: Hoe bak je een biefstuk?


Wie meer wil weten klikt door, maar veel zoekers zullen met deze korte uitleg tevreden zijn. Dat is ook precies waarom Google featured snippets heeft geïntroduceerd: zoekers zo snel mogelijk van dienst zijn.

Heb je er dan wel wat aan om op deze positie 0 te belanden? Veel bezoekers klikken immers niet meer door naar je site. Online marketinggigant Hubspot heeft hier onderzoek naar gedaan en daaruit blijkt dat je op positie 0 maar liefst 114% meer bezoekers krijgt dan wanneer je op positie 1 daaronder staat. Hartstikke nuttig dus.

Is het voor jouw bedrijf relevant?

Featured snippets geven vaak antwoord op hoe/wie/wat/waarom-vragen met beknopte antwoorden. Voor elke organisatie valt er wel een antwoord te bedenken waarmee je je doelgroep kunt bereiken.

Maar de 0-positie bereiken is niet voor iedereen weggelegd. Als kleine ondernemer heb je er wellicht meer aan om je te richten op lokale SEO.

Wie nog niet vaak hoog in de resultaten staat, kan zich beter eerst concentreren op algemene SEO zoals linkbuilding en leesbaarheid.

1. Ga op zoek naar geschikte kandidaten

Sta je nu al regelmatig in de bovenste zoekresultaten? Dan is dat een prachtige kans om je te richten op het bereiken van de 0-positie.

Onderzoek van Hubspot heeft namelijk uitgewezen dat traditionele rankingfactoren zoals site-autoriteit veel minder uitmaken in het uitverkiezen van de featured snippet uit de bovenste resultaten.

Concreet voorbeeld:

Het relatief kleine wplounge.net komt boven Wikipedia in de zoekresultaten met haar uitleg over WordPress.

Identificeer dus termen waar je nu al hoog op scoort en kijk welke vragen hierbij passen. Weet je niet op welke termen je nu al goed scoort? Met een oplossing zoals de Content Ranking Index van Textmetrics kun je dit eenvoudig in de gaten houden.

2. De exacte vraag in de titel

Als het goed is heb je nu een aantal termen waarmee je momenteel al hoog scoort in Google. Zijn dit (hoe, wat, waarom-)vragen waar Google een 0-positie voor reserveert? Check het eventueel door de zoekopdracht zowel in het Nederlands als in het Engels in Google in te typen.

Zo ja (maar iemand anders staat bovenaan): dan is het zaak om je pagina verder te optimaliseren voor positie 0. Daarover zo meer.

Zo niet: ga dan op zoek naar gerelateerde vragen waarmee je wel op positie 0 kunt komen. Met de zoekwoordanalyse van Textmetrics vind je eenvoudig gerelateerde zoekopdrachten en bijbehorend volume.

3. Schrijf een tekst van 54-58 woorden

Misschien stellen je lezers een uitgebreide literaire verhandeling over een bepaalde vraag op prijs, maar positie 0 bereik je er niet mee.

Probeer een vraag zo beknopt en overzichtelijk mogelijk te beantwoorden. De ideale lengte ligt rond de 54-58 woorden.

Betekent dit dat je blog of artikel dan maar zo lang (kort) moet zijn? Nee, absoluut niet! Google stelt het juist op prijs als je uitgebreid (maar gestructureerd) op de materie ingaat. Maak alleen een duidelijke korte samenvatting waarin je het antwoord op de vraag geeft.

4. Lijstjes en tabellen doen het goed

Het is soms lastig om in zo weinig woorden uit te leggen hoe iets zit of waar het over gaat. Maak daarom gebruik van stijlmiddelen zoals:

  • lijstjes (zoals deze);
  • opsommingen (1, 2, 3);
  • of tabellen voor complexere informatie.

Beleggen.nl maakt gebruik van een tabel voor haar featured snippet

5. Schrijf gerelateerde vragen en antwoorden

Op elke vraag kun je weer doorvragen. Dat is een mooie kans om op meer zoekopdrachten op positie 0 te komen. Probeer in je artikelen daarom ook door te linken naar gerelateerde vragen.

Een simpele manier om gerelateerde vragen te vinden is door je eigen zoekvraag in te typen in Google. Onderaan de resultatenpagina vind je dan alternatieven die mensen ook vaak intypen.

Bijvoorbeeld:

Hoe maak je ijskoffie?

Doorvraag:

Hoe maak je ijskoffie zonder blender?

Hoe maak je ijskoffie met vanille ijs?

6. Monitor je featured snippets

De ranking van de 0-positie is niet in beton gegoten. Fijn als je deze nog niet hebt bereikt, maar jammer als je al bovenaan staat. Daarom is het slim om je ranking voor essentiële zoekvragen in de gaten te houden.

Met de Content Ranking Index controleer je hoe je op (maximaal) 30 verschillende zoektermen rankt vergeleken met je concurrentie. Met automatische wekelijkse of maandelijkse rapporten houd je eenvoudig in de gaten wanneer het tijd is om actie te ondernemen.

7. Automatiseer je zoekmachineoptimalisatie

Zie de 0-positie als het neusje van de zalm in je SEO-strategie. Het is de laatste optimalisatie waarmee je je concurrenten voorbijstreeft.

Verlies echter nooit de basis van zoekmachineoptimalisatie uit het oog. Zorg ervoor dat je al je teksten automatisch Google-proof maakt. Bijvoorbeeld met de SEO-editor van Textmetrics (ook beschikbaar als plug-in voor o.a. WordPress, Drupal, Joomla, SiteCore en Word).

Website vindbaar maken is belangrijk aandachtspunt voor het bedrijfsleven

Website vindbaar maken is belangrijk aandachtspunt voor het bedrijfsleven

Nederlandse MKB- bedrijven geven nog geen topprioriteit aan het vindbaar maken van hun website. Dit blijkt uit de resultaten van de MKB Benchmark 2018. Aan dit onderzoek, uitgevoerd door eZiner en Textmetrics, hebben 323 bedrijven uit verschillende branches en regio’s meegewerkt. Onderwerp van het onderzoek was inzicht krijgen in de online marketingactiviteiten van het Nederlandse bedrijfsleven. In dit blog gaan we in op zoekmachine marketing en inzet van de website.

Website vindbaar maken belangrijk verbeterpunt

Ruim 40 % van de respondenten is niet actief bezig met zoekmachine marketing (SEO en SEA). De bedrijven die wel actief zijn in het vindbaar maken van hun website besteden er minder dan een uur per week tijd aan, de werkzaamheden worden grotendeels gedaan door eigen medewerkers. Desondanks geldt dat voor de helft van de respondenten zoekmachines de belangrijkste bron voor websitebezoek zijn. website vindbaar maken SEO-optimalisatie is zeker relevant en voor veel bedrijven geldt dat online vindbaarheid het belangrijkste verbeterpunt op het gebied van online marketing is. Een goede ranking in Google zorgt voor meer bezoekers en dat resulteert uiteindelijk in conversie en omzetgroei. Wanneer SEO op de juiste manier wordt ingezet heeft het altijd een meetbaar positief effect. Zonder te adverteren (SEA) wordt een goede positionering behaald. SEO- optimalisatie is een continu proces, zo veranderen de algoritmes van Google dagelijks, wat vervolgens weer invloed heeft op de ranking. Door gebruik van specifieke SEO tools, zoals Textmetrics, is goede SEO optimalisatie altijd goed gewaarborgd binnen de organisatie. Waardoor je website beter vindbaar wordt en blijft.

Website als visitekaartje

Wanneer een bezoeker eenmaal op je website is, is het goed om na te gaan wie deze bezoeker is en wat hij doet. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van de respondenten geen inzicht heeft in de bezoekersaantallen van de website. Terwijl de website vaak het eerste contact met een (potentiele) klant is en daardoor ook als visitekaartje fungeert. Bezoekersstatistieken zorgen ook voor inzicht in de relevantie van de content. Welke pagina’s worden goed bezocht en waar haakt iemand af? Uiteindelijk beslist de bezoeker of hij een product of dienst koopt. Goede leesbare webteksten waarbij de bezoeker als uitgangspunt wordt genomen zijn hierbij van groot belang. Door het blijven maken van aantrekkelijke content wordt de website niet alleen beter vindbaar gemaakt, maar ook inhoudelijk naar een hoger niveau getild.

Resultaten MKB Benchmark online beschikbaar

De volledige resultaten van het onderzoek zijn gebundeld en kunnen zonder kosten worden opgevraagd. De rapportage vormt ook de basis voor een vergelijkend onderzoek waarmee mkb’ers zelf de stand van hun online prestaties kunnen toetsen aan de hand van data van collega-bedrijven. De volledige benchmark kan gemaakt worden op https://www.eziner.nl/benchmark.
Lees ook:

Nieuwe user interface voor Textmetrics

Nieuwe user interface voor Textmetrics

Onlangs is er een hele nieuwe user interface van Textmetrics gelanceerd. We hebben hard gewerkt aan deze nieuwe interface waarmee onze gebruikers nog meer gemak ervaren bij de content creatie.

In de afgelopen jaren hebben we veel functionaliteiten aan Textmetrics toegevoegd. Het was dan ook de hoogste tijd om ook de user interface te veranderen, zodat alle functionaliteiten vanaf de editor pagina bereikbaar zijn.

Wat is nieuw?

Alle fonts en icoontjes hebben een restyling ondergaan. De belangrijkste optische verandering is de plaats van het menu in het dashboard. Het menu is nu te vinden aan de linkerkant. Op deze manier schakel je eenvoudig tussen de diverse modules wat het tekst optimalisatie proces nog eenvoudiger maakt.

De editor is een stuk efficienter en gebruiksvriendelijker geworden. Tijdens het schrijven van jouw test kun je eenvoudig een van de andere modules gebruiken zonder de editor te verlaten; zoals de keyword analyse of het instellen van een page tracker. Er is ook een optie om je versie historie te bekijken en indien nodig de tekst naar een eerdere versie terug te zetten.

Beta versie beschikbaar

Vanaf nu kun je de beta versie van de nieuwe user interface gebruiken. Als Textmetrics gebruiker switch je eenvoudig naar de nieuwe versie (klik op de oranje button ‘nieuwe versie’ in het dashboard menu).We horen graag jouw feedback om daarmee de nieuwe interface nog verder te verbeteren en uiteindelijk definitief te switchen naar het nieuwe design. Begin daarom een chat of vul een korte vragenlijst in.

Overzicht Textmetrics updates

Naast de nieuwe interface werken we ook aan een update en uitbreiding van onze functies. Onze missie is om het content creatie proces eenvoudig(er) te maken. Een high-level overzicht van alle updates vind je in de onze knowledgebase.

Op zoek naar specifieke modules, functionaliteiten of plugin(s)? Of heb je SEO vragen? We horen graag jouw ideeën en suggesties via support@Textmetrics.com of start een chat!